Industri

Våra licenssvetsare jobbar med svetsuppdrag inom pappers- och processindustri, värmeverk, fjärrvärme, raffinaderier, undercentraler, pannor, sjukhus, kärnkraft m.m.,

– Kreativ Industri AB utför licenssvetsning i hela Sverige.

– Vi har det flesta svetsprocedurer och svetsarprövningar som krävs.

– Vi utför alla typer av svetsning.